RSS

Arhive pe categorii: VRAJI FARMECE SPIRITISM

Yoga – religie sau stiinta ?

Să cercetăm afirmatia: „Yoga nu este religie, ci o stiintă ca oricare alta“. Acest enunt a fost exprimat de către însusi gurul Satyananda la 24 aprilie 1984, în incinta sălii de conferinte a hotelului Samaria din orasul Hania (Insula Creta), si este inserat în cuprinsul cărtii intitulate „învătături ale lui Paramahamsa Satyananda“, voi. VI, p. 148, editată de miscarea gurului din Grecia, Satyanandashram. Este un punct de vedere avansat în nenumărate rânduri de-a lungul timpului de către Satyananda, si promovat sistematic prin intermediul publicatiilor oficiale ale miscării sale din Grecia. El constituie elementul principal al imaginii pe care urmăreste să si-o cultive în exterior miscarea Satyanandashram. Acelasi punct de vedere 1-a exprimat si întemeietorul Meditatiei Transcedentale, Maharishi Mahesh Yogi. Inaugurând asezământul pe care 1-a botezat „Universitatea Europeană de Studii“, el a declarat: „Aici nu este vorba de nimic altceva decât stiintă pură“. De altfel, merită mentionat că toate miscările de tip New Age se autopromovează sub camuflajul stiintei.

Să ne concentrăm acum asupra afirmatiei că „yoga nu este religie“. „Nucleul tare“ al hinduismului îl reprezintă poporul indian si, geografic, tara Indiei, de unde si numele. Astăzi, după o izolare de secole, se fac eforturi sustinute pentru popularizarea lui pe toate continentele: Europa, Australia, America de Nord si de Sud, Africa, inclusiv Rusia Asiatică si Japonia.

Hindusii sunt despărtiti în sute de erezii sau scoli divergente doctrinar, care păstrează totusi ca punct comun recunoasterea autoritătii Bhagavad Gitei, „evanghelia“ hinduismului. Este un text unanim acceptat drept „sfânt“ si „insuflat de Dumnezeu“.

Acest text este studiat sistematic de către yoghini, si cântat zilnic ca formă de adorare a zeului Krishna. în ashramul lui Satyananda din Mongyr, în fiecare dimineată se intonau cultic timp de o oră fragmente din Bhagavad Gita, adaptate muzical.

Ce este Bhagavad Gita? Un dialog în formă de poezie, întrunind toate elementele unei teogonii, comparabil întrucâtva cu poemul antic al lui Hesiod ce descrie nasterea zeului Olimpului, sau cu Iliada lui Homer, în care războiul Troiei devine pretextul multor prietenii sau învrăjbiri între zei si oameni.

Asadar, în Gita, zeul Krishna îi descoperă yoga prietenului si ucenicului său, Arjuna. Convorbirea dintre cei doi are loc cu putin înainte de începerea unei mari bătălii. împăratul luptător Arjuna întreabă, iar Domnul (Krishna) îl învată. Să dăm cuvântul textului însusi, care este extrem de revelator: „După cum ti-am spus si înainte, o, tu, cel fără de pată, în această lume există două căi: cea a scolii Samkhya cu yoga cunoasterii si cea a scolii Yoga cu yoga faptei“(III, 3).

„Chiar această yoga din vremea începutului ti-am explicat-o astăzi. îmi esti credincios si prieten; aceasta este taina supremă“(IV, 3). Prin urmare, conform Gitei, yoga nu este o descoperire sau o creatie omenească, asa cum este spre exemplu stiinta. Yoga este o revelatie „dumnezeiască“, un dar pe care zeul Krishna, „Domnul Yogăi“, îl oferă omenirii prin mijlocirea lui Arjuna. Mai mult decât atât, yoga este o formă de adorare prin care zeul doreste să fie venerat de către adeptii săi. Krishna spune:

„Insă oamenii cu suflet mare, care au sprijin în mine, care nu au alt gând, o, fiu al lui Prtha, au parte de Natura mea divină, cunoscându-1 pe Cel Neclintit, Obârsia existentelor. Glorificându-mă mereu, înfrânându-se credinciosi legămintelor, închinându-mi-se, mă adoră cu dăruire, mereu concentrati“ (IX, 13-14).

„Mereu multumit, yoghinul cu sinele stăpânit, care-si tine hotărârile, năzuind spre mine cu inima si cu mintea, cel dăruit mie, acela mi-e drag“ (XII, 14). „Si cel care va cerceta acest dialog despre Lege dintre noi doi, acela, socot, mă va adora prin sacrificiul Cunoasterii“ (XVIII, 70).

Zeul Krishna arată deci că nu doar practicarea yoga, ci fie si numai simplul ei studiu teoretic este socotit o formă de adorare a sa! Inutil să subliniem că adorarea este un act pur religios, nicidecum stiintific. Tot în Bhagavad Gita, Krishna învată că yoga este o formă de jertfă adusă lui. Nu este nevoie să insistăm nici asupra caracterului „stiintific“ al unei jertfe. Să urmărim textul:

„Unii sacrifică toate activitătile simturilor si ale suflurilor vitale în focul stăpânirii de sine aprins de Cunoastere. Unii asceti care tin legăminte aspre fac sacrificiul bunurilor materiale, sacrificiul ascezei, sacrificiul yoga si sacrificiul Cunoasterii si al recitării Vedelor“ (IV, 27-28). în alte versete, zeul Krishna se proclamă pe sine Dumnezeu creator al cosmosului. Proclamă că el este centrul si scopul în jurul căruia gravitează si spre care tintesc toate componentele practicii hinduismului: scrierile „sfinte“ (Vedele), jertfele, slujbele, mantrele, sunetul sfânt OM, exercitiile yoga – toate sunt… Krishna. Să dăm cuvântul textului:

„Eu sunt strădania sacrificiului, eu sunt sacrificiul, eu sunt ofranda adusă străbunilor, eu sunt iarba magică, eu sunt mantra, eu sunt untul sacrificiului, eu sunt focul, eu sunt jertfa. Eu sunt tatăl acestei lumi, muma, orânduitorul, străbunul, ceea ce trebuie cunoscut, mijlocul de purificare, silaba sacră OM, Rk, Saman si Yajus,
Calea, sustinătorul, stăpânul, martorul, popasul, sălasul, prietenul, începutul si nimicirea lumii, locul, asezarea, sământa, Cel Neclintit. Eu dau căldura, opresc si dau drumul ploilor; eu sunt nemurirea si moartea, si tot eu sunt – o, Arjuna! -Fiinta si Nefiinta“ (IX, 16-19).

In sfârsit, să vedem care este mobilul exersării yoga, si totodată telul său final: „Fii cu mintea la mine, dăruit mie, sacrifică-mi mie, cinsteste-mă pe mine; la mine vei veni, da, ti-o făgăduiesc, mi-esti drag“ (XVIII, 65).

Asadar, scopul si punctul terminus al exercitiilor yoga este unirea cu Dumnezeul Krishna, cu inventatorul, creatorul si învătătorul yogăi! (de altfel, aceasta si înseamnă cuvântul „yoga“ – unire cu Dumnezeu). Este ceea ce învată însusi „Dumnezeul“ Krishna (sau cel care se ascunde în spatele său), si „cartea sfântă“ Bhagavad Gita!

Concluzii

Yoga, filosofia pe care ea se articulează si din care decurg toate practicile sale, este întemeiată pe un set de conceptii fundamental religioase: existenta si nemurirea sufletului; metempsihoză sau reîncarnarea; legea karmei, care postulează răsplătirea faptelor bune sau rele ale omului de-a lungul unor vieti succesive; existenta unui Dumnezeu care îi călăuzeste pe oameni către El.

Gurusii stăpânesc însă arta pervertirii cuvintelor si a deturnării sensurilor. Rationamentul lor este simplu: „în lumea occidentală stiinta se bucură de autoritate, deci ar fi util să adoptăm masca stiintei“.

http://www.sfaturiortodoxe.ro/

Reclame
 
 

Tainele crestine si lucrarile magice

Ca unul care le-am experimentat din plin pe amândouă de-a lungul vietii, pot aduce propria mărturie că între Tainele lui Hristos, pe de o parte, si lucrările magice, pe de alta, nu există nici cea mai infimă legătură. Cele dintâi se săvârsesc prin puterea lui Hristos, cele din urmă sunt fie lucrări de sorginte întru totul satanică, fie rezultatele unui amestec de înselăciune si lucrare demonică. Cele dintâi se săvârsesc numai prin participare constientă si liberă, cele din urmă se realizează fie prin înselarea, fie prin constrângerea persoanei.

Pentru ca Hristos să lucreze prin Tainele Sale dumnezeiesti, omul trebuie să dorească acest lucru si să se pregătească duhovniceste cu atentie si sârguintă; altfel spus, să ia parte activ si constient. Dimpotrivă, în practicile magice este înselată si încălcată vointa liberă a persoanei. Vrăjitorii fie îsi amăgesc victimele încercând să le prezinte negrul ca alb si răul ca bine, fie recurg, prin conlucrarea demonilor, la constrângere sufletească, psihologică, si uneori chiar fizică, pentru a le determina să participe la slujbe magice. Există un număr restrâns de oameni care s-au pervertit într-atât încât să se facă de bună voie, în cunostintă de cauză, slujitori ai demonilor.

în lucrările magice pe care le săvârsesc diversi initiati hindusi se întâmplă frecvent ca victimele să li se supună chiar si fără să vrea. Demonii lucrează asupra lor automat, cu multă putere, întrucât acesti oameni au dat Diavolului drepturi asupra propriilor suflete prin viata lor plină de păcate si vicii, pe care de cele mai multe ori nici măcar nu le-au constientizat ca atare.

Tainele Bisericii presupun, din contră, participarea liberă, constientă si responsabilă a omului. Cei care se apropie de aceste Taine în virtutea obisnuintei sau a hazardului, fără o constientizare profundă, fără o implicare personală prin asceză, rugăciune si pocăintă, aceia nu înteleg nimic din lucrarea mântuitoare a lui Hristos si nu pot primi nici un folos duhovnicesc real. îmi amintesc că-1 vizitase cândva pe părintele Paisie un mirean care se trufea prosteste pentru faptul că se împărtăsea foarte des, de două-trei ori pe săptămână, socotind că prin aceasta se sfintise automat. Căzuse astfel în rătăcire din pricina imensului său orgoliu. Bătrânul i-a spus: „Fii atent aici! N-are atâta importantă cât de des se împărtăseste cineva, ci mai cu seamă felul în care se pregăteste pe sine pentru aceasta, si cât de mult II păstrează înlăuntrul său pe Hristos după aceea. Dacă ar fi fost să se sfintească omul asa, pur si simplu, atunci toti preotii care se împărtăsesc în cursul săptămânii si în fiecare duminică ar fi deja sfinti!“.

Unirea omului cu Dumnezeu se face numai în conditiile în care omul însusi îsi manifestă dorinta si consimtământul său, depunând efortul pocăintei pe măsura constiinciozitătii sale. Atunci Dumnezeu Se va apropia de cel ce se pocăieste sincer, revelându-i-Se în modul si gradul cel mai propice sporirii lui duhovnicesti la momentul respectiv.

„Marii initiati ai indiei si Pr. Paisie”, http://www.sfaturiortodoxe.ro/

 

Despre duhuri si farmece

Nu patima în sine este primejdia cea mai mare, ci faptul că tu eşti inconştient, că tu vrei mai departe să te îndulceşti de ea, nu lupţi ca să o dobori, ca să te aşezi pe poziţie. Atunci te ajută harul când te aşezi pe poziţie. Când nu lupţi şi te complaci în patimă, atunci te faci casă de draci şi vin fel de fel de duhuri şi de farmece.

Dar dacă eşti foarte stăpânit de un păcat şi îţi pare rău şi te aşezi pe poziţia bună împotriva păcatului, atunci îţi ajută harul. Dacă nu te aşezi pe poziţia de luptă şi te simţi bine în cloaca aceea, atunci harul nu te ajută. Şi farmecele se prind la anumite persoane, se constată. Uite, eu sunt de 50 de ani în mănăstire şi n-am văzut, n-am prea văzut în mănăstire farmece reuşite. Dar, în schimb, vine lumea fermecată! Sunt aici, în Dobrogea, de 20 de ani şi, spuneam şi altora, n-am văzut ca aici atâta lucrare de duhuri rele, de farmece. Stăpâniţi de farmece, îi leagă ca să nu se însoare sau ca să nu mai fie buni ca potenţă bărbătească. Însă se şi vindecă pe rupte – datorită rugăciunilor – căsătoriile care sunt lovite de aceste duhuri. Vin şi se plâng: “Doamne, iartă-mă! Scapă-mă!”. Scapă pe o bucată de vreme. Dar dacă nu se astâmpără… Că a spus Mântuitorul în Evanghelie: “Ieşi din el şi să nu mai intri! Să nu mai intri în el!”. Pentru că duhurile rele se tânguiesc, sunt întristate şi se gândesc: “Ce bine era!”. Pentru că iar începi să cedezi, nu te-ai stabilit pe poziţie de dezinfectare cu îngerii lui Dumnezeu, te-ai lăsat la voia întâmplării, iar duhurile rele intră din nou.

Pr.  Arsenie Papacioc, ganduridinierusalim.com

 

Un mare vrajitor care a devenit crestin

Yelo a fost până la 55 de ani unul dintre cei mai mari vrăjitori de pe continentul negru. Puterea Satanei se concentrase în el si se manifesta în cele mai diverse chipuri. Despre toate acestea relatează el însusi, convertit astăzi la crestinism:

„Am vindecat multi oameni, însă n-as fi putut face nimic fără ajutorul Satanei. îmi era imperios necesar să mă aflu întotdeauna cu el într-o legătură directă, pentru a mă putea călăuzi în toate actiunile mele. De fiecare dată când eram chemat la un bolnav, îl întrebam în prealabil pe Diavol dacă trebuie să merg. Uneori îmi spunea – Poti merge, căci vreau să-l vindeci pe bolnavť, si atunci porneam la drum. Insă alte dati îmi răspundea: – Nu vreau să-l vindeci.

[Părintele Paisie atrăgea atentia asupra faptului că Satana nu poate vindeca decât bolile pe care le-a provocat el însusi.]

Imi era îngăduit să-i pun Satanei orice întrebare, iar el îmi răspundea. Ori de câte ori eram întrebat ceva în calitatea mea de vrăjitor, trebuia să cer mai întâi răspunsul Satanei. Absolut tot ceea ce realizează un vrăjitor se datorează puterii Satanei. Dacă Satana îl părăseste, va deveni un om obisnuit.

Multi veneau la mine deoarece prin mine intrau în legătură cu o putere care era infinit mai mare decât a lor. Vedeau cum vizitam un om bolnav, îi deschideam gura si scuipam înăuntru, în timp ce îl chemam pe Satana si îl rugam. Minunea se producea pe dată: Satana îl ridica din pat.

Ii uimeam pe toti într-o asemenea măsură încât îmi puteam permite orice. In apropiere de locuinta mea se afla un vast teren de aplicatii militare, unde numai soldatilor le era îngăduit să intre. Cu toate acestea, eu aveam acces nerestrictionat. Oriunde mergeam, lumea îsi etala admiratia. Manifestau deplină obedientă si obisnuiau să-mi ofere daruri substantiale. Multi dintre ei îmi aduceau cu regularitate vaci, capre, găini… Am devenit foarte repede un om din cale afară de bogat.

Noi, vrăjitorii, ne aflam într-o permanentă conlucrare. Ne sustineam reciproc sub toate aspectele si, în acelasi timp, primeam noi membri în cercul nostru. Ceilalti vrăjitori mă cinsteau ca pe cel mai mare. Eu conduceam ceremoniile în cadrul cărora îl cântam si îl invocam pe Satana la initierea unui nou membru. Cântecul care se intonează special în această ocazie se numeste -Angat. Puneam tămâie în foc. Când fumul se înălta în văzduh, atunci sosea momentul initierii. Tânărul vrăjitor trebuia să se închine focului si să inhaleze tămâia care fusese oferită Satanei. Atunci spiritul intra în el si Satana venea la noi toti, astfel încât vorbeam cu vocea lui. Folosea limba noastră pentru a spune ceea ce dorea.

Tânărul vrăjitor îmi dădea mâna strânsă pumn, ca semn si făgăduintă că mă va urma întru totul. Eu îi deschideam palma, luam putin din tămâie si îi scuipam în palmă. Apoi îi dădeam în numele Satanei binecuvântarea de a deveni vrăjitor ca si mine. Acum Satana sălăsluia în el. Se întorcea acasă cu o putere nouă. In satul său trebuia să aducă dovada că Satana se găseste cu adevărat înlăuntrul său. Proba se desfăsura în întunericul noptii. Aprindeau focuri, iar el începea să-l roage pe Satana. După putin timp era luat în stăpânire de către spirit, cădea în extaz si vorbea cu o altă voce. Sărea în foc, în vreme ce oamenii priveau încremeniti si strigau: „Arde, arde!“. Când sărea înapoi afară din foc, lumea blestema si înjura de frică, întrucât stiau cu totii că oricine s-ar atinge de piciorul lui se va îmbolnăvi de moarte. Tânărului vrăjitor nu i se ardea nici măcar un fir de păr din cap. Era ocrotit de Satana.

După o vreme, oamenii prindeau curaj si se apropiau, formând un cerc în jurul său. Urma cel de-al doilea test. Puneau un cutit în flacăra focului si îl lăsau acolo până ce devenea rosu. Tânărului vrăjitor i se atingeau apoi cu cutitul incandescent ambii obraji si buzele. Nu se alegea nici măcar cu vreo băsicută de pe urma focului. Era limpede pentru toti că în fata lor se afla cineva care dobândise capacităti supraomenesti.

Se temeau de el. Cu toate acestea, o putere nevăzută îl făcea să atragă lumea. Oamenii ajungeau să se roage spiritului care sălăsluia înlăuntrul său. Făceau tot ce puteau ca să nu trimită asupra lor blestemul si osânda.

La vârsta de 40 de ani mi s-a întâmplat să fiu atacat de trei indivizi. Unul voia să-mi taie gâtul, celălalt îmi fixase teava unui pistol în spinare, în vreme ce al treilea le propunea să mă lege de mâini si de picioare si să mă azvârle în lacul cu crocodili. S-au învoit către această ultimă variantă. Asadar, mă târau spre lac, legat de mâini si de picioare. Brusc, o entitate invizibilă m-a răpit din mâinile lor si am început să zbor în aer ca o pasăre. Nu mi-am putut explica foarte limpede cele întâmplate, însă stiam că Satana îmi salvase viata.

Când am devenit vrăjitor, credeam că toată viata mea va fi o desfătare, mai ales că puteam face orice lucru cu maximă usurintă, oamenii mi se închinau oriunde mergeam, si deveneam din ce în ce mai bogat. Dar încetul cu încetul am observat că Satana este un stăpân lipsit de milă. Se mânia câteodată pe mine si se dezlăntuia asupra mea cu sălbăticie. Atunci trebuia să-i cer iertare în diverse feluri, să-i aprind tămâie si chiar să suport noi ritualuri initiatice pentru a mă sustrage blestemului său si a-l recâstiga ca si colaborator.

Cu timpul, am devenit tot mai nelinistit; nu aveam pace deloc si simteam o frică adâncă. Sotia mea a fost luată în stăpânire de un spirit rău care spunea prin ea că pruncul pe care urma să-l nască va muri. A născut fără probleme, dar la scurtă vreme s-a arătat Satana si ne-a luat copilul pentru totdeauna. Atunci am înteles în ce stare înfricosătoare ajunsesem. Am început în acea perioadă să-L caut pe Hristos. Imi doream să găsesc adevărata cale către Dumnezeu. In cele din urmă, Hristos m-a chemat lângă El. Atunci am distrus toate lucrurile din casa mea care aveau vreo legătură cu Satana. Hristos este Cel care m-a călăuzit si m-a ajutat clipă de clipă pe acest drum, căci singur n-as fi avut niciodată puterea să mă ridic din prăpastie.

A.P.

Dyonysios Farasiotis, Mari initiați ai Indiei și Părintele Paisie, http://www.ganduridinierusalim.com/

 

Despre duhuri si farmece

Nu patima în sine este primejdia cea mai mare, ci faptul că tu eşti inconştient, că tu vrei mai departe să te îndulceşti de ea, nu lupţi ca să o dobori, ca să te aşezi pe poziţie. Atunci te ajută harul când te aşezi pe poziţie. Când nu lupţi şi te complaci în patimă, atunci te faci casă de draci şi vin fel de fel de duhuri şi de farmece.

Dar dacă eşti foarte stăpânit de un păcat şi îţi pare rău şi te aşezi pe poziţia bună împotriva păcatului, atunci îţi ajută harul. Dacă nu te aşezi pe poziţia de luptă şi te simţi bine în cloaca aceea, atunci harul nu te ajută. Şi farmecele se prind la anumite persoane, se constată. Uite, eu sunt de 50 de ani în mănăstire şi n-am văzut, n-am prea văzut în mănăstire farmece reuşite. Dar, în schimb, vine lumea fermecată! Sunt aici, în Dobrogea, de 20 de ani şi, spuneam şi altora, n-am văzut ca aici atâta lucrare de duhuri rele, de farmece. Stăpâniţi de farmece, îi leagă ca să nu se însoare sau ca să nu mai fie buni ca potenţă bărbătească. Însă se şi vindecă pe rupte – datorită rugăciunilor – căsătoriile care sunt lovite de aceste duhuri.

Vin şi se plâng: “Doamne, iartă-mă! Scapă-mă!”. Scapă pe o bucată de vreme. Dar dacă nu se astâmpără… Că a spus Mântuitorul în Evanghelie: “Ieşi din el şi să nu mai intri! Să nu mai intri în el!”. Pentru că duhurile rele se tânguiesc, sunt întristate şi se gândesc: “Ce bine era!”. Pentru că iar începi să cedezi, nu te-ai stabilit pe poziţie de dezinfectare cu îngerii lui Dumnezeu, te-ai lăsat la voia întâmplării, iar duhurile rele intră din nou.

Parintele Arsenie Papacioc, http://www.ganduridinierusalim.com/

 
 

Niciun rau si nicio magie nu se pot apropia de cel spovedit si impartasit

Cam ne-am deprins cu multele postere de pe stradă şi cu anunţurile din presă cu diferiţi vrăjitori, clarvăzători, etc.. Dar, iată că un caz chiar m-a scos din sărite şi m-a pus să scriu aceste rânduri. Într-o zi cineva a venit la biserică şi a adus cu sine o imagine a unei femei însoţită cu nişte talismane magice, simboluri oculte şi sfaturi practice – toate acestea împletite şi amestecate cu obiecte şi simboluri creştine. Chiar doamna în cauză ţine în imagine trei degete strânse are o icoană şi lumânări, este cu capul acoperit şi deasupra ei este inscripţia: „Doamne dă-ne puteri!”. Chiar să fie creştină, şi oare face acestea cu puterea lui Dumnezeu? De fapt întrebare pe care o aud de la mulţi, care umblă pe la diferiţi vrăjitori, care îi trimit la mai multe biserici să aprindă lumânări, să plătească patruzeci de slujbe, să facă de 20 de ori Sf. Maslu, să sfinţească casa numaidecât în trei zile de luni la rând până la răsăritul soarelui ş. a., dar apoi neapărat să se întoarcă pentru ca să fie dezlegată cununia, scos deochiul, făcut descântecul etc..

Dar să analizăm câteva din sfaturile practice pe care le dă această „creştină”: În caz de supărări sau certuri, înseninează-ţi faţa, pune picioarele larg, zâmbeşte şi uite-te celui care te obijduieşte în ochiul stâng. Plecând să-i spui: „Dumnezeu ţi-i judecător, nu eu”. Apoi mergi şi pune o lumânare pentru sănătate duşmanului tău în biserică.

De ce în ochiul stâng?, pentru ce să pui picioarele larg? Sau pur şi simplu pentru a părea că eşti cam nenormal în faţa celui cu care te cerţi, pentru că dacă a-şi vedea că cineva primeşte o asemenea poză la asta m-aş gândi. Ah, da, dar cât trebuie să stai într-o asemenea poziţie să zâmbeşti şi să te uiţi în ochiul stâng, sau până n-o primeşti în ochi. Şi abia după aceasta se cuvine să mergi la biserică şi să te rogi pentru vrăjmaş. Pe când Hristos încă ne-a spus de vrea cineva să te lovească peste obrazul drept, întoarce-l şi pe cel stâng, de vrea cineva să-ţi ia haina, dă-i şi cămaşa, de te sileşte cineva să mergi cu el o milă să mergi şi două. Şi tot aceasta ca să nu înmulţeşti răul, să-l potoleşti pe vrăjmaş. Dacă creştinii în perioada persecuţiilor aveau să urmeze sfaturile „creştinii” noastre, poate că astăzi nu mai erau creştini, dar ei au răbdat, răbdarea lor a fost întărită cu cununa muceniciei venită de la Hristos Mântuitorul, ei nu s-au uitat în ochiul stâng, ei s-au uitat în ambii ochi şi l-au mărturisit pe Hristos până la moarte.

Protecţie împotriva vrăjilor – după asfinţitul soarelui şi în zile de luni nimic să nu daţi. Oare mai este nevoie de comentariu? Oare nu este clar că avem de a face cu nişte superstiţii clasice. Hristos spune: dacă îţi cere cineva de băut – dăi, dacă îţi cere cineva de mâncare – hrăneşte-l, dacă vine un străin la tine – găzduieşte-l, pentru că dacă faci aceasta unui mai mic, Mie îmi faci. Dar Hristos nu precizează nimic de perioada zilei sau de ziua propriuzsă, pentru că orice zi este dezlegată pentru a face fapte bune şi vrednice de mântuirea sufletului nostru.

Şi mai am o întrebare: de ce luni?, pentru că este prima zi a săptămânii şi conform vechii superstiţii nu se dă nimic din casă, nu se împrumută bani, nu se cheltuie bani – dar prima zi a săptămânii este Duminica – ziua învierii Domnului şi superstiţiile nu au nimic comun cu credinţa noastră dreptmăritoare, care ne oferă libertatea în Mântuitorul Iisus Hristos. Superstiţiile, care n-ar fi ele (pisici negre, căldări goale etc.), tot timpul au fost combătute de Biserică.

Pentru a păstra familia, femeia trebuie să se scoale cu o oră mai devreme de soţ, ca bărbatul să nu o vadă dormind. Dar, am să pun şi eu câteva întrebări: Dacă soţul sau soţia lucrează în schimbul de noapte? Dacă în familie există copil mic, care a plâns toată noaptea şi numai spre dimineaţă a adormit? Şi apropo, cunosc multe familii când soţul se scoală mai dimineaţă şi trăiesc fericiţi deja de 50 de ani.

Dacă cineva este bolnav, sau i-a făcut cineva vre-o vrajă, trebuie să de dat comandă de un Te-Deum (Moleben) de sănătate în trei biserici în aceeaşi zi (la aceeaşi oră), iar vrăjmaşului să-i pui o lumânare la icoana Maicii Domnului. Da este bine să faci un Te-Deum la sănătate atât pentru tine cât şi pentru apropiaţi şi încă mai bine e să participi la acesta, ori în trei biserici în aceeaşi zi la aceeaşi oră cam nu poţi participa. Dar vă asigur că numai unul făcut cu credinţă este îndeajuns, pentru că Hristos a spus: Dacă cereţi ceva să credeţi că deja a-ţi şi primit, şi veţi avea. Deci nu este nici o magie în trei sau în şapte biserici ci toată vindecarea este în credinţă, în nădejde. Iar dacă uneori Dumnezeu nu ne îndeplineşte imediat rugăciunea atunci ori noi nu avem credinţă puternică, ori Dumnezeu ne face să aşteptăm pentru ca mai mult să preţuim darul venit de la Dânsul.

Şi apoi, pentru care vrăjmaş să pun lumânarea, dacă nu-l ştiu, sau pentru toţi vrăjitorii? Tratări cu apă: Dimineaţa să iei un litru de apă neîncepută, deasupra să pui fotografia Sofiei (am uitat să spun că pe „creştina” noastră o cheamă Sofia – din grec. Înţelepciune, dar din păcate noi nu tot timpul facem faţă numelui pe care îl purtăm), cu faţa spre apă şi să spui rugăciunea, care este adusă în imagine.

Ăi aici chiar deja e magie, sau oare nu ştiţi stimată Sofia că numai chipul lui Hristos, pe care îl aveţi în faţă, şi al sfinţilor care au bineplăcut lui Dumnezeu ne este scump nouă creştinilor. Şi noi pentru vindecări avem Sfânta Agiasmă, care este făcută cu rugăciuni speciale şi prin Pogorârea Duhului Sfânt peste orice fel de apă nu numai peste acea neîncepută, pentru că se sfinţeşte firea apei. Şi apoi „rugăciunea” pe care o aduceţi aici, am luat-o în ghilimele, pentru că nu este rugăciune ci un amalgam de cuvinte din descântece:

Apuşoară, Iordănişoară, Speli tu câmpuri şi maluri, Rădăcini şi pietre albe, Spală bolile şi relele de pe mine. – bine a-ţi spus la început – apuşoară. La începutul paginii găsim rugăciunea domnească „Tatăl nostru…” cu greşeli gramaticale. Apoi o rugăciune frumoasă de pocăinţă. Dar apoi de fapt este ceva ce am citit mai demult, dar într-un ziar, dacă nu mă greşesc „Argumentî i Factî”, dar acest cave era pus în rubrica bancuri: Doamne dă-mi putere să schimb ceea ce pot schimba, răbdare să smeresc cu ceea ce nu pot schimba, şi înţelepciune să deosebesc una de alta. Şi apoi rugăciune la începerea lucrului (desigur puteţi citi şi varianta în limba rusă, care e mai ritmată): Înger în întâmpinate, Hristos în cale, Sfinte Nicolae ajută-mă. În Biserică şi în cărţile de rugăciuni tot timpul au existat rugăciuni şi la începerea lucrului şi la călătorie mult mai frumoase şi mai consistente, pe care creştinii le rostesc deja de 2000 de ani.

Şi apoi acest amulet de purtat la gât cu semne runice, oare nu ştiţi că crucea este puterea creştinului?! Dar, cartonaşu, iarăşi cu semne runice, iar pe verso cu rugăciune pentru binecuvântarea casei, care iarăşi este un amalgam de păgânisme puse sub mască creştină. De pe timpul Mântuitorului şi apoi a Sfinţilor Apostoli există tradiţia de binecuvântare a caselor prin intrarea sfinţiţilor slujitori, tradiţie ce a fost moştenită şi păstrată cu sfinţenie de biserică în ierurgia numită Rânduiala binecuvântării casei (sau în popor Sfinţirea casei).

Nu poţi să-i slujeşti lui Dumnezeu şi lui Mamona, nu poţi să amesteci creştinismul cu păgânismul, nu se poate de amestecat rugăciunea cu descântecul. Dacă spui Dumnezeule dă-ne puteri şi te foloseşti în continuare de lucruri străine Bisericii lui Hristos, atunci de la care dumnezeu ceri ajutor? Dacă te foloseşti de obiecte şi rugăciuni ai Bisericii pentru slava ta şi nu a lui Hristos, atunci cui îi slujeşti?

Aşa că, Doamne Dumnezeule dă-ne puteri şi înţelepciune să vedem unde este şiretlicul celui viclean, căci şi dracii iau chipul îngerilor de lumină pentru a ne dezbate de la adevărata credinţă. Şi diavolul crede şi ştie că există Dumnezeu, dar face contrar voii lui Dumnezeu.

Şi în sfârşit, demonstrat este, şi chiar realizatorii unei emisiuni despre magii şi vrăjitorii la unul din canalele de televiziune au ajuns la concluzia că nici un rău şi nici o magie nu se poate apropia de un om care este credincios, care se mărturiseşte să împărtăşeşte, se roagă şi umblă la biserică regulat, căci numai acesta este sub protecţia Bunului Dumnezeu, Care nu ne va lăsa pradă celui viclean.

Pr. prof. dr. Eugen ONICOV, http://www.csf.md

 
 

Medicamentele homeopatice sunt incantate

Am adunat aici marturisiri din diverse surse din care reiese ca medicamentele homeopatice sunt concepute sub incantatii. De aceea crestinul ortodox nu are voie sa apeleze la homeopatie sau alte metode bioenergetice de vindecare.

Homeopatia este una dintre metodele contemporane alternative de tratament. Sunt oameni care folosesc medicamentele homeopate, fara a sti insa nici catusi de putin despre ele. Potrivit homeopatilor, eficacitatea medicamentului homeopat tine de modul in care este preparat, adica de dinamismul metodei (nenumarate dizolvari si agitari ale “substantei”). Medicamentele homeopate depasesc insa chimia, implicand o adevarata alchimie. Potrivit homeopatiei, efectul benefic al “medicamentului” se datoreaza proprietatilor dumnezeiesti ascunse ale materiei lui, care se activeaza prin dinamism,  contemplarea in totalitate a cosmosului, prin elementele spiritiste, alchimice si magice. – Dr. Alexandru Anastasiu

Procesul de productie din laboratoarele Boiron este unul dubios: extractul initial este diluat si “dinamizat” prin lovire de niste suprafete tari, in mod ritmic, ca la un ritual,  homeopatii rostind si anumite incantatii. – Elena S, absolventa a Facultatii de farmacie

Modul de preparare a remediilor homeopatice, este unul de natura spirituala – new age – prin potentare, dinamizare, incarcarea cu „energii”, forta vitala, forta vietii, energia universala a vietii, energia cosmica toate acestea sunt minciuni. In remediile homeopatice, de la o anumita dilutie in sus, nu mai ramane nici o molecula de substanta activa. Ramane doar incarcatura spirituala, dinamizarea sau potentarea, de factura spirituala, asa cum afirma medicii homeopati. Este recunoscut ca de multe ori dilutiile homeopatice se fac dupa un anumit ritual, spunandu-se anumite incantatii si de cele mai multe ori intr-un remediu probabil ca nici nu mai exista substanta de origine. Cu toate astea, remediile opereaza, pentru ca – spune homeopatul – incarcatura lor este de factura spirituala si de fapt opereaza. – Dr. Ileana Radu

Persoanele care se bazează doar pe aceste produse şi refuză medicamentele îşi pun viaţa în pericol. În cazuri grave s-a ajuns chiar la deces. Homeopatia nu se bazează pe extracte din plante, cum greşit cred unii pacienţi. Practic, diluarea este atât de mare încât uneori în produs nu mai poate fi detectată nici măcar o moleculă din substanţa originală, astfel încât cercetătorii au observat că acele granule conţin deseori doar zahăr. În tratamentul homeopat, un remediu este considerat cu atât mai eficient cu cât este mai diluat. Chiar dacă la o asemenea diluţie nu mai există absolut nimic din substanţa activă, homeopaţii consideră că remediul păstrează o „memorie” a acelui ingredient şi astfel are efect.  Cu siguranţă aţi auzit şi poate chiar aţi folosit celebrul Oscillococcinum, remediu recomandat pentru răceală şi gripă, care ar conţine ficat şi inimă de raţă. Cercetătorii nu au găsit însă în granulele vândute de Boiron decât zahăr. Totuşi, doar acest remediu aduce companiei un venit anual de peste 20 de milioane de dolari. http://www.descopera.ro/stiinta/12462695-adevarul-despre-homeopatie-ce-risca-cei-care-se-trateaza-doar-cu-aceste-remedii

Medicina traditionala a fost definita ca o alternativa neconventionala de tratare, adesea folosindu-se plante medicinale intr-o maniera non-ortodoxa, precum si procesul de folosire a acestor plante, medii, preoti, vraci, diverse zeitati cautand o solutie pentru diverse boli. Medicina traditionala include medicamente pe baza de plante, fixarea oaselor, terapii spirituale, circumcizie, ingrijirea maternala, aromaterapie, homeopatie si multe altele. http://www.plantsjournal.com/vol2Issue6/Issue_nov_2014/4.1..pdf Pg.20

Traditia holistica din care vindecarea pe baza de plante a evoluat, a onorat nu numai puterea trupului de a vindeca, ci mai ales pe aceea a gandului sau spiritului. Rugaciuni, cantece, incantatii si alte forme ale ritualului sunt intalnite foarte des in prepararea si ingerarea plantelor. De multe ori, asemenea ceremonii sunt vazute ca fiind componente esentiale ale puterii divine a plantelor, fara de care procesul de vindecare nu ar avea loc. http://martikheel.com/pdf/healing-herbs-marti-kheel.pdf Pg.2

Medicina alternativă cuprinde: homeopatie, acupunctură, osteopatia ca şi chiropractică, masaj bioenergetic, shiatsu, medicina holistică, radiestezie, cromoterapie, cristaloterapie, reflexoterapie, reflexologie, medicina ayurvedică, dialogism transcendental, meditaţia transcendentală, numărul de aur, puterea gândului, gândirea pozitivă, mişcarea de integrare spirituală în absolut MISA, urinoterapia, helioterapia, longevitate, aromoterapie, botanoterapie, presopunctură, bioenergie, magie albă, magnetoterapie, scientologie, auditare, electropsihometru (E-metru), dianetică, engramele minţii, orgonomie, spiritism, credinţa în puteri energetice, cosmice, vrăjitorie cu calculatorul (biorezonanţă), reglaj de energie, reglaj al câmpului magnetic, energii Yin şi Yang, energii pozitive şi negative, diluţie şi/sau dinamizare homeopatică sau atingerea „esenţei dumnezeieşti a creaţiei” – idee care provine din erezia panteismului).” https://traianbadarau.files.wordpress.com/2013/01/indreptar-de-spovedanie-de-dat-la-pacienti.pdf Pg.1

Elena J.